Anbefalte reisemål

Utforsk stedene i Femund Engerdal. Det er mange forskjellige overnattingssteder, spisesteder, nasjonalparker og aktiviteter klare for deg å oppleve.


Besøk turistkontoret

Trysilvassdraget Skogeierlag

Tjenester
The property
TVS er en medlemsorganisasjon for grunneiere i Trysil og Engerdal. TVS har som visjon å bli et grønt kompetansesenter, med fokus på næringsutvikling.
  • Kurs
  • Prosjekter
  • Planteskolen

Historie/virksomhet

Trysilvassdragets Skogeierlag (TVS) ble grunnlagt i 1916. En hovedårsak til etableringen var et ønske om å sikre interessene til skogeiere i Trysil og Engerdal en tid da svenske oppkjøpere var svært aktive. I løpet av disse drøyt 100 år har laget støttet mange lokale prosjekter, og var for eksempel sentral i arbeidet med å utvikle et grunneiersamarbeid i forbindelse med den store utbyggingen av Trysilfjellet.

TVS har et nært samarbeid med Glommen Skog SA. Skogeiere i Trysil og Engerdal som er andelseiere i Glommen Skog og har skog i Trysil og Engerdal er medlem av TVS. Mens Glommen tar seg av avvirkning og omsetning av tømmeret, arbeider TVS med å utvikle alle skogens og utmarkas ressurser. Opplevelser og reiseliv er nå stikkord.

TVS eier og driver Skogplanter Innlandet AS, tidligere Trysil planteskole og Sønsterud Skogplanter.

Formål, visjon og verdier

TVS sitt formål er å:

  • Ved felles opptreden å ivareta medlemmenes næringsinteresser
  • Å være bindeledd mellom medlem og Glommen Skog SA, og bidra til å gjennomføre andelslagets oppgave i skogeierlagets område
  • Å arbeide for faglig framgang i skog og utmark i skogeierlagets område.
  • Å ivareta privat eiendomsrett, arbeide for gode lokale politiske rammevilkår og lokal forståelse for skogbruk og utmarksnæring.

I nærheten

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

More from this employer
Svukuriset Turisthytte
januar 18, 2024
Hattrem Maskin
oktober 26, 2023
Sølen alpinsenter
april 19, 2023
3-visjon AS
april 19, 2023
Ta gjerne turen innom Turistkontoret i Engerdal sentrum for en trivelig prat, gode turtips og mer informasjon om Femund Engerdal.
Hopp rett ned til innholdet