Anbefalte reisemål

Utforsk stedene i Femund Engerdal. Det er mange forskjellige overnattingssteder, spisesteder, nasjonalparker og aktiviteter klare for deg å oppleve.


Besøk turistkontoret
Nasjonalparker og verneområder
2 nasjonalparker - 5 naturreservater - 1 landskapsverneområde

Utforsk sammenhengende villmarksområder

Engerdal nasjonalparkkommune har i tillegg til sine to nasjonalparker; Femundsmarka nasjonalpark og Gutulia nasjonalpark, flere verneområdet.

Nasjonalparkene og verneområdene er med på å sette sitt preg på Engerdal. Her finnes uendelige turmuligheter både sommer- og vinterstid. Flotte fjellvann med unike fiskemuligheter, fantastiske vyer og rike kulturminner. 

Områdene er vernet slik at både vi og de kommende generasjoner skal kunne oppleve uberørt natur og dyreliv i disse flotte fjellområdene.

Femundsmarka Nasjonalpark

Femundsmarka med sine slake vidder og utallige innsjøer innbyr til en opplevelse med fred, ro og stillhet. Området har sitt særpreget villmarksområde med furuskog, blokkmark, snaufjell og vann. Dette er et eldorado for turgåere og fiskere. Med fiskestang og telt kan en følge de utallige vann i marka, fiskelykken kan ikke kjøpes, men dyrkes frem av tålmodighet og kjennskap til området.

Les mer

Gutulia nasjonalpark

I Gutulia får skogen utvikle seg fritt, og forskerne kan studere den gjennom generasjoner av trær. I 200 år fram til 1949 var det seterdrift i Gutulia. Seterhusene er fredet og restaurert. Koia på setra er åpen for fri bruk og overnatting. Nasjonalparken ligger øst for Femunden, ved skiltet veg 3 km østover fra fylkesveg 654. Gutulia Nasjonalpark – Gutulisetra er Universellt utformet med tilrettelagt tursti og utedo. Det er også mulig å benytte båt over sjøen.​

Les mer
km2
50 +

Kvisleflået naturreservat

Kvisleflået Naturreservat ble utvidet i 2005 og er nå 56,8 km2, og ligger øst for Kvilten (Drevsjø). For å komme til reservatet kan man ta riksvei 25 ved Kvilten, og ta Lortsetervegen eller Østveien innover til reservatet. I dette våtmarksområdet finnes særpregede landskapsformer, frodig vegetasjon og et rikt dyreliv.

km2
1

Galtsjøen naturreservat

Galtsjøen Naturreservat er 5 km2 og ligger ved Isterfossen og sørover langs riksvei 217 rundt Galthåen og Galtsjøen. Dette er et viktig våtmarksområde med et spesielt rikt fugleliv.

km2
80 +

Bjørkodden naturreservat

Ligger på vestsiden av Femund i kvennvika vest for Storholmen opp mot vesle Kvennvikhøgda. Reservatet ble opprettet i 2005. Bjørnberga og Istern naturreservat Ligger mellom femund og Istern, fra Slaggtjønna i nord til Gløta i sør. Reservatet ble opprettet i 2005 og er på 88 500 dekar.

km2
10 +

Volaberget og Kvemskjølen naturreservat

Naturreservatet omfatter Volaberget og Kvemskjølen. Granser mot Brattmyråsen og Vorda i sør, i øst går det ned mot Halvorsjøen. reservatet ble opprettet i 2005, og er på 16 200 daa.

km2
10 +

Grøvelsjøen naturreservat

Området ligger rundt gårdene Ryvang og Sylen. Grøvelsjøen naturreservat ble opprettet i 2005 og dekker et område på 13,6 km2. Det går passasjerbåt i rute over Grøvelsjøen melom Sjøstugan og Sylen sommertid. Båtskyss med M/S syløra må bookes på forhånd. Se mer informasjon nedenfor.

km2
30

Femundslia landskapsverneområde

Ligger mellom Femund og Femundsmarka nasjonalpark. Området er på ca 40 km2, og berører både Engerdal og Røros kommune. Formålet med opprettelsen er å ta vare på det særpregede naturlandskapet.

Besøkssenter nasjonalpark Femundsmarka og Gutulia

I den vesle grenda Elgå, i Engerdal kommune, ligger Besøkssenter Nasjonalpark – Femundsmarka og Gutulia. Veibeskrivelse Elgå er den sørlige innfallsporten til Femundsmarka nasjonalpark samt anløp for rutebåten Fæmund II. På vei hit kjører du også forbi Gutulia nasjonalpark – Norges minste nasjonalpark. . .

Mer info

Besøkssenter nasjonalpark Femundsmarka og Gutulia

I den vesle grenda Elgå, i Engerdal kommune, ligger Besøkssenter Nasjonalpark – Femundsmarka og Gutulia. Veibeskrivelse Elgå er den sørlige innfallsporten til Femundsmarka nasjonalpark samt anløp for rutebåten Fæmund II. På vei hit kjører du også forbi Gutulia nasjonalpark – Norges minste nasjonalpark. . .

Mer info
Ta gjerne turen innom Turistkontoret i Engerdal sentrum for en trivelig prat, gode turtips og mer informasjon om Femund Engerdal.
Hopp rett ned til innholdet