Anbefalte reisemål

Utforsk stedene i Femund Engerdal. Det er mange forskjellige overnattingssteder, spisesteder, nasjonalparker og aktiviteter klare for deg å oppleve.


Besøk turistkontoret

FAQ

Ofte stilte spørsmålBuss / bil

Du kan komme med bil, buss, motorsykkel, båt eller fly. Du kan også komme hit til fots, på sykkel, snøscooter eller ski

Bil
Vi har 5 innfartsårer inn i Engerdal med bil. Fra Trysil i sør, Fra Røros i nord og Rendalen i vest, vi har også to grenseoverganger til Sverige i øst. Finn din vei på gulesider.no eller på googlemaps.

Buss
Bussene som kjører til Engerdal er Innlandstrafikk, Connectbus. Trykk her for å se rutetabeller eller på entur.no

Fly
Bare 1,5 timer fra Engerdal, finner du Scandinavian Mountains Airport. Den ligger i Sälen. Gå inn på deres side, og finn flyet som passer for din reise til Engerdal . Trykk her

Båt
MS Fæmund ll trafikkerer Femund hver dag hele sommeren. Trykk her for å se rutetabellen.

Samkjøre

Engerdal kan tilby samkjøring gjennom løsninger i nabogo. Her kan du både tilby og finne skyss. Last ned app nabogo. Trykk her for mer info

Helse

Engerdal kommune har egen legevakt som driftes av kommunalt tilsatte leger. I tillegg inngår vi i interkommunalt samarbeid med Trysil kommune om legevaktformidling og KAD (Kommunal akutt døgnenhet).

Nasjonalt nummer 116117 benyttes ved akutt sykdom og skade.

113 benyttes i nødsituasjoner.

Trykk her for Fjellvettreglene.

Lover og regler

Lov om friluftslivet (friluftsloven)
Les her

Forskrift om snøskuterløyper, Engerdal kommune, Innlandet
Les her

Sjøvettreglene

Les her

Badevettreglene

Les her

Motorvogn
Forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel.

Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)
Les her

Bål
I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Båndtvang
Les her

Femundsmarka nasjonalpark
Les her

Gutulia nasjonalpark
Les her

Pakkeliste

Pakkelisten varierrer ut fra tur og årstid.

Trykk her for å se veiledningen.

Rein

For å oppsummere kan man jakte og drive fangst etter viltloven og reindriftsloven, samt fiske etter innlandsfiskeloven, i alle verneområder i Engerdal med følgende unntak:

Reindriftsloven

Femundsmarka Nasjonalpark – ikke tillat med fangstredskaper, kun jakt.
Gutulia Nasjonalpark – kun lov til jakt på elg, annen jakt og fangst er forbudt.
Kvisleflået og Hovdroa Naturreservat – jakt på ender, svaner, gjess og vadere er forbudt.
Galtsjøen Naturreservat – kun lov med jakt på hjortedyr.

Se Engerdal Fjellstyres hjemmesider for oppdaterte regler, jaktkort og informasjon.

Universell utforming

Omgivelsene kan stille store krav til mobilitet, oppfatning, orienteringsevne, syn, hørsel, leseferdigheter og kompetanse på ulike områder. Antallet eldre øker. Redusert funksjonsevne følger ofte med økt alder. 

I løpet av et liv kan de fleste av oss oppleve en funksjonsnedsettelse enten ved at man må bruke krykker en periode eller får redusert hørsel. Målet med universell utforming er å gjøre samfunnet enklere å orientere og bevege seg i for så mange som mulig. 

Å klare seg selv og ta aktiv del i samfunnet blir for de aller fleste sett på som et viktig gode. Det er en menneskerett å få delta i samfunnet. Universell utforming er en måte å oppnå dette på. Les mer

Ta gjerne turen innom Turistkontoret i Engerdal sentrum for en trivelig prat, gode turtips og mer informasjon om Femund Engerdal.
Hopp rett ned til innholdet