Vestre sorken feriegård

Gammel ferdasgård med historie

Hytteutleie

Romutleie

Vi tilbyr overnatting i hytter/ hus med flott beliggenhet inntil Femunden i den lille grenda Sorken i Engerdal kommune. Enhetene ligger i en ring, og er en del av en gammel ferdasgard. Allerede for 250 – 300 år siden var det overnattingsgjester her på vei til og fra Røros. Vi har åpent gårdsmuseum om sommeren.

Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke og grenser mot Sverige i øst og Sør-Trøndelag i nord. De største ‘tettstedene’ er Engerdal og Drevsjø, men bosettinga er preget av store avstander og spredt bebyggelse. Utmark, jord, skog og vassdrag er viktig for næringslivet i kommunen. Kommunen ligger hovedsakelig 600 – 800 m o h., er 2195 m2 stor og har ca 1450 innbyggere. I Engerdal finnes Norges sørligste samiske reindrift, og reinen kan ofte sees i den nordre halvdelen av kommunen. Det finnes to nasjonalparker, Femundsmarka og Gutulia. Norges nest største naturlige innsjø er Femund – en fiskerik innsjø omgitt av storsløtt natur. Her har rutebåten Fæmund II en fast rute om sommeren. Området har på grunn av sitt rike fiske- og dyreliv vårt et historisk viktig fangstområde.

Engerdal har mye å by på enten du liker å gå dine egne, stemningsfulle veier eller delta i organiserte aktiviteter. Naturen gir alt fra stillhet, stemning, evighet og storhet i uberørte fjell- og skogsområder til dramatikk og villskap langs elva. I skogene og fjellene våre kan du møte sjeldne dyr og de fire store rovdyrene; bjørn, ulv, gaupe og jerv.

Comments are closed.
X