Trysil Vassdragets skogeierlag

Grunneiersamarbeid er et stikkord for de tjenestene TVS tilbyr. Vi ønsker å stimulere til et godt grunneiersamarbeid når det gjelder å utvikle gode opplevelser, enten det dreier seg om  sykling, jakt, fiske, matopplevelser eller annen næringsutvikling.

Prosess- og prosjektledelse.

Utvikle opplevingskonsepter

Nettverksbygging og nettverksledelse

Guidekurs

Comments are closed.
X