Sømåen Tradisjonshandverk AS

Sømåen Tradisjonshandverk AS

Lafting og restaurering

Nybygg

Sømåen Tradisjonshandverk AS har god kunnskap og erfaring innen restaurering av tømmerbygninger, lafting og generelt tømrer-/snekkerarbeid.
Sømåen Tradisjonshandverk AS ble dannet i 2008.
En stor del av arbeidsoppdragene har vært lafting, utskifting av råteskadet tømmer og generell istandsetting av eldre bygninger. Vi tar også på oss små og store nybygg og tilbygg, i både laft og reisverk, samt det aller meste av annet snekker/tømrerarbeid.
Vi kan også være behjelpelig ved søknader til feks Norsk Kulturminnefond, der det kreves arbeids- og prosjektbeskrivelse, samt kostnadsoverslag i søknaden.
 
I 2014 tok vi over produksjonen av den tradisjonsrike Femundbåten. To mann gikk i lære hos båtbygger Egil Røsten i Elgå, nå behersker de faget på egen hånd og produksjonen er i gang.
Se egen  facebookside: http://www.facebook.com/femundbat
 
Vi er i vårt arbeid svært opptatt av materialkvalitet, vi hogger og skjærer en del tømmer selv. Dette gjelder særlig rundtømmer og åser til laft, båtmaterialer, grove dimensjoner, emner til takstikker osv.
Vi har laftehall og sagbruk i Sømådalen.
 
Planer for videre bruk av sagbruket er under utarbeidelse. I tillegg eier vi ei bandsag som er godt egnet til gjennomskur og grove dimensjoner. Vi er også deleier i ei tømmervogn med kran til traktor. Vi har med andre ord i teorien mulighet til å være selvforsynt med tømmer og materialer til restaureringsprosjekter. På sikt ønsker vi å oppnå nettopp dette.
 
HVEM ER VI?
Henning Søndmør, daglig leder. Henning har utdannelse fra DaCapo Hantverkskola i Mariestad, Sverige. En toårig utdannelse i bygghåndverk, med hovedfokus på gamle arbeidsteknikker. Henning har den daglige kontakten med kunder og leverandører, samtidig som han jobber “på golvet”. Har ofte hovedansvar for restaureringsprosjekt.
Tlf: 41696008
E-post: hsondmor@bbnett.no
 
Ellers møter du: Karl Ove Søndmør, Svein Joten
Trond Håvard Joten, 
Oddgeir Riseth
 
I tillegg har vi i perioder god hjelp av praktikanter. Både Norge, Sverige og Danmark har vært representert. 
 
Comments are closed.
X