Engerdal Utmarkslag SA

Engerdal Utmarkslag sa

Samle grunneiere og rettighetshavere i området for i samarbeid å  utnytte utmarksressursene som næring som næring der reiseliv, miljø og  kultur blir utviklet og forvaltet innenfor en optimal infrastruktur.  Foretaket skal arbeide for utvikling og drift av fellesgoder og felles  tiltak knyttet til arealressurser som et attraktivt rekreasjon og  reiselivsområde. 

Infrastruktur

Veier

Tekst.

Comments are closed.
X