Totalt ildforbud!

På grunn av ekstremtørke har det blitt innført totalforbud for bruk av all form for åpen ild i og i nærheten og skog og mark. Forbud gjelder også bruk av gassbrennere, stormkjøkken og andre lignende anretninger.

Status for ildforbudet kan følges på Midt-Hedmarks brann- og redningsvesen sine nettsider www.mhbr.no

Legg inn en kommentar

X