Langodden ved Langsjøen i Sømådal

Dette er en perle av en plass og brukes som utfluktssted både på dagsturer og overnattingsturer. Her er det kommet på plass en universelt utformet lavvo, bålpanne og mobi mat ned til sjøen og stien dit stiller kravene for uu både når det gjelder underlag og bredde. Uu utedo og benker vil komme på plass våren 2014. Turen er tilknyttet en turveg på ca 2 km som også stiller kravene til universell utforming. Her kan man gå og trille i vakker natur på sommeren eller gå på ski/pigge i rekordtidlige skiløyper vinterstid. Utgangspunktet for dette anlegget er Johnsgård Turistsenter, men stedet kan brukes av alle.