Blokkodden Villmarksmuseum

Blokkodden villmarksmuseum er et utendørs, kulturhistorisk museum med bygninger og gjenstander fra sørsamisk kultur, skogsarbeid, jordbruk, jakt og fiske. Museet ligger på et friluftsområde ved riksvei 26 på Drevsjø, og gir et innblikk i hvordan menneskene har levd i Femundsmarka. Her kan du oppleve hvordan folk har bodd, arbeidet og levd siden den første bosettingen i området fra 1600-tallet og frem til i dag. Blant kulturminnene på området er et titalls store kølmilebotner, som antas å være fra midten av 1700-tallet.

Dette er også et populært turområde.
En eventyrpark er under opparbeidelse på Blokkodden, bak infohuset.

Museet ble i 1986 nominert som norsk kandidat til Europarådets museumspris. 

Museet er universelt utformet med turveger, infotavler, fiskeplasser, rastebenker, utedoer, lavvo og gapahuk.