Bærekraftig Reisemål

Destinasjon Femund Engerdal har startet opp arbeidet med å klassifisere for merket for Bærekraftig reisemål.

Bærekraftig Reiseliv

Merket for Bærekraftig reisemål er et nytt kvalitetsmerke for reisemål i Norge. 
Merket bygger på en standard som setter tydelige krav til reisemålets evne til bærekraftig virksomhet og utvikling. 
Merkeordningen er et tilbud til norske reisemål som ønsker å ta et ansvar for reiselivets negative påvirkning på 
miljøet. 
Merking forutsetter at reisemålet tar vare på natur, kultur og miljø, styrker sosiale verdier og er økonomisk levedyktig. 
Arbeidet med Merket innebærer målrettet utvikling av reisemålet.

Merket gir fordeler
De første reisemålene som kan dokumentere og levere bærekraftige tiltak og opplevelser vil ha et konkurranse fortrinn
i kampen om å vinne bevisste turister. Så langt er kun pilotdestinasjonene Trysil, Røros, Lærdal og Vega kvalifisert
for merket.

Dermed kan disse stedene få en rekke fordeler. De kan få verktøy og drahjelp til å iverksette nye tiltak, 
de kan synliggjøre de grepene som de har tatt for å øke bærekraftigheten, og de kan få hjelp i markedsføringen. 
Når de tar ansvar, skapes engasjement og skaffer dem en fordel i kampen de bevisste turistene.

Litt om arbeidet
Arbeidet for å kvalifisere for merket vil gå over ca. 2 år og er inndelt i 3 faser. Innovasjon Norge bistår med 
finansiering. Fylkeskommunen vil også kunne bli involvert. I fase 3 kan det påregnes noe egenfinansiering. 
Arbeidet organiseres med styringsgruppe, prosjektansvarlig, prosjektleder, og arbeidsgruppe. 
I arbeidets gang vil det bli organisert delprosjekter.

 

Brosjyren Bærekraftige reisemål

Les mer om merket for Bærekfraftig reisemål på sidene til Innovasjon Norge