Femund Engerdal tar ansvar for fremtiden
Som det reisemål nr 9 i Norge er Femund Engerdal tildelt merket for Bærekraftig reisemål.
 
Å satse på bærekraft er å satse på fremtiden. Femund Engerdal har siden 2015 jobbet målrettet med bærekraftig utvikling. Innsatsen har gitt resultater. 
Femund Engerdal er nå et av de første reisemål i Norge og Europa som er tildelt merket for Bærekraftig reisemål.
 
Bærekraftig reiseliv som satsingsområde brer om seg over hele verden. 
Stadig flere etterspør og velger reisemål som viser ansvar og er offensive i arbeidet med bærekraftutfordringene.
 
Femund Engerdal ønsker å ligge i forkant og å vise at de tar ansvar for fremtiden. 
Merket for Bærekraftig reisemål samler og synliggjør de mange gode bærekrafttiltakene som er iverksatt. 
I tillegg skaper det engasjement og samarbeid lokalt, blant bedriftene, gjester, hytteeiere og innbyggere.

Bærekraftig Reiseliv

Merket for Bærekraftig reisemål er et nytt kvalitetsmerke for reisemål i Norge. 
Merket bygger på en standard som setter tydelige krav til reisemålets evne til bærekraftig virksomhet og utvikling. 
Merkeordningen er et tilbud til norske reisemål som ønsker å ta et ansvar for reiselivets negative påvirkning på 
miljøet. 
Merking forutsetter at reisemålet tar vare på natur, kultur og miljø, styrker sosiale verdier og er økonomisk levedyktig. 
Arbeidet med Merket innebærer målrettet utvikling av reisemålet.

Merket gir fordeler
De første reisemålene som kan dokumentere og levere bærekraftige tiltak og opplevelser vil ha et konkurranse fortrinn
i kampen om å vinne bevisste turister.
Brosjyren Bærekraftige reisemål

Les mer om merket for Bærekfraftig reisemål på sidene til Innovasjon Norge