Engerdal Kommuneskoger KF -Gammelsetra Hyttefelt

Kommuneskogen har satset på hyttetomter siden 1960-tallet. Hyttetomtene ligger spredt utover hele kommuneskogens område og vi har bl.a hyttefelt i Volbrenna, Hovdbekkdalen, Lillerøåsen, Lisetra/Hyllsjøen og Røa. 

Pr. idag har vi byggeklare tomter på Gammelsetra Hytteområde, Nordberget Hyttefelt og Engerdal Østfjell.

Kommuneskogen har også igangsatt regulering av et nytt stort hytteområde nord i Engerdal Østfjell. 

Kommuneskogen har satset på hyttetomter siden 1960-tallet. Hyttetomtene ligger spredt utover hele kommuneskogens område og vi har bl.a hyttefelt i Volbrenna, Hovdbekkdalen, Lillerøåsen, Lisetra/Hyllsjøen og Røa. 

Pr. idag har vi byggeklare tomter på Gammelsetra Hytteområde, Nordberget Hyttefelt og Engerdal Østfjell.

Kommuneskogen har også igangsatt regulering av et nytt stort hytteområde nord i Engerdal Østfjell. 

For mer info: Engerdal Kommuneskoger KF