Nasjonalparker

Engerdal nasjonalparkkommune har 2 nasjonalparker, Femundsmarka nasjonalpark og Gutulia nasjonalpark. 
Nasjonalparkene er med på å sette sitt preg på Engerdal. 
Her finnes uendelige turmuligheter både sommer- og vinterstid. Flotte fjellvann med unike fiskemuligheter, fantastiske vyer og rike kulturminner.

Nasjonalparkene er vernet slik at både vi og de kommende generasjoner skal kunne oppleve uberørt natur og dyreliv i disse flotte fjellsområdene.

 

 

Gutulia Nasjonalpark

Gutulia Nasjonalpark
Ble opprettet i 1968, men utvidet i 2004 og er nå 23 km2. Nasjonalparken ligger øst i Engerdal Kommune mellom Gutulisjøen og svenskegrensa. I urskogen vokser over 300 år gamle graner og nesten 500 år gamle furuer. Det er lite urskog igjen i Norge.
 
I Gutulia får skogen utvikle seg fritt, og forskerne kan studere den gjennom generasjoner av trær. I 200 år fram til 1949 var det seterdrift i Gutulia. Seterhusene er fredet og restaurert. Koia på setra er åpen for fri bruk og overnatting. Nasjonalparken ligger ved skiltet veg 3 km østover fra fylkesveg 654. Gutulia Nasjonalpark - Gutulisetra er Universellt utformet med tilrettelagt tursti og utedo. Det er også mulig å benytte båt over sjøen. Ta kontakt med Destinasjon Femund Engerdal for mer info.


Les mer om Gutulia på Miljødirektoratet.

BROSJYRE FINNER DU HER.

Femundsmarka Nasjonalpark

Femundsmarka
Femundsmarka Nasjonalpark ble opprettet i 1971 og utvidet i 2003. Femundsmarka ligger nordøst i kommunen, mellom Femund og svenskegrensen. Nasjonalparken er nå vedtatt utvidet både nordover og sørover.
Femundsmarka med sine slake vidder og utallige innsjøer innbyr til en opplevelse med fred, ro og stillhet. Området har sitt særpreget villmarksområde med furuskog, blokkmark, snaufjell og vann.
Dette er et eldorado for turgåere og fiskere. Med fiskestang og telt kan en følge de utallige vann i marka, fiskelykken kan ikke kjøpes, men dyrkes frem av tålmodighet og kjennskap til området.

Den enkleste måten å komme seg inn i Femundsmarka på om sommeren er å ta rutebåten Fæmund ll, www.femund.no, den går daglig fra Elgå.

På Elgå er det butikk, der får du kjøpt mat, bensin og annet nødvedig. Fiskekort kjøper du på butikken eller på Bryggeloftet eller på Båtstø Camping. På Elgå finnes det også langtidsparkering, slik at bilen din står sikkert, når du tar turen ut i marka.


Les mer om Femundsmarka her: Miljødirektoratet

BROSJYRE FINNER DU HER.
 
Området har et rutenett av DNT merkede stier. Svukuriset

For å komme inn i området kan en velge flere utgangpunkt,  MS Fæmund II er en naturlig "vei" inn i området.

Naturreservat
Kvisleflået Naturreservat
Kvisleflået Naturreservat ble utvidet i 2005 og er nå 56,8 km2, og ligger øst for Kvilten (Drevsjø). For å komme til reservatet kan man ta riksvei 25 ved Kvilten, og ta Lortsetervegen eller Østveien innover til reservatet. I dette våtmarksområdet finnes særpregede landskapsformer, frodig vegetasjon og et rikt dyreliv.

Galtsjøen Naturreservat
Galtsjøen Naturreservat er 5 km2 og ligger ved Isterfossen og sørover langs riksvei 217 rundt Galthåen og Galtsjøen. Dette er et viktig våtmarksområde med et spesielt rikt fugleliv.
 
 
Bjørkodden naturreservat
Ligger på vestsiden av Femund i kvennvika vest for Storholmen opp mot vesle Kvennvikhøgda. Reservatet ble opprettet i 2005.

Bjørnberga og Istern naturreservat
Ligger mellom femund og Istern, fra Slaggtjønna i nord til Gløta i sør. Reservatet ble opprettet i 2005 og er på 88 500 dekar.

Volaberget og Kvemskjølen naturreservat
Naturreservatet omfatter Volaberget og Kvemskjølen. Granser mot Brattmyråsen og Vorda i sør, i øst går det ned mot Halvorsjøen. reservatet ble opprettet i 2005, og er på 16 200 daa. 
 
 
Grøvelsjøen naturreservat
Området ligger rundt gårdene Ryvang og Sylen. Grøvelsjøen naturreservat ble opprettet i 2005 og dekker et område på 13,6 km2.
Det går passasjerbåt i rute over Grøvelsjøen melom Sjøstugan og Sylen sommertid. Rutetider med M/S syløra finner du her.
 
 
Femudslia landskapsvernsområde
Ligger mellom Femund og Femundsmarka nasjonalpark. Området er på ca 40 km2, og berører både Engerdal og Røros kommune. Formålet med opprettelsen er å ta vare på det særpregede naturlandskapet.