Fiske

Fiske

FEMUND-ENGERDAL er kjent for sitt sportsfiske. På 1 fiskekort kan du fiske i ca. 900 sjøer, tjern, elver og åer. En egen fiskeguide er utarbeidet. Her kan du blandt annet se hvilke fisker som finnes i de forskjellige vann samt Statsallmenningens (og fiskekortets) grenser. Mange vann har bare edelfisk som ørret og røye, andre vann har abbor, gjedde, harr og sik i tillegg. De mest attraktive fiskeområdene er: Isteren-Galtsjøen, Femundselva, Røa i Femundsmarka, Elgåområdet, Sømåa og Hognsjøen. Garnfiske for utenbygdsboende er lov i Femund, Vurrusjøen, Fjellgutusjøen og Engerdals del av Langsjøen. Man må ha spesielt fiskekort for dette. Private vann med egen fiskekort: Isteren, Svalsjøen, Ormutusjøen, Store Hyllsjøen og Sylens private område. https://vimeo.com/254494619 NÆRMERE BESKRIVELSE AV FISKEMULIGHETENE I FEMUND ENGERDAL Sømådalsområdet Langsjøen: Flott sjø i storslagen natur der sik og harr dominerer, storørret og gjedde finnes også. Best med fiske fra båt som kan leies på Johnsgård Turistsenter. Sømåa: Flott sportsfiskeelv for harr og ørret. Gjedde i de stille partiene. Den praktfulle Sømåa er ei viktig gyteelv for den storvokste Isterørreten. På ettersommerren kan man få ørret på flere kg her. Sømåkvolvet er fellesbetegnelsen på et populært område med mange spennende tjern ca 2 km vest for Rv 26, ca 1 mil sør for Sømådalen. Her finnes storvokst ørret og røye, men også gjedde og abbor i noen av vannene. Galtsjøen Galtsjøen, Galthåen og Galtstrømmen er verdenskjent i fluefiskekretser for fiske etter stor sik, stor harr og ørret. Norgesrekorden for sik tatt på flue er fått her. Siken var hele 4 kilo! Båt er nødvendig under fisket. Mulighet for leie av båt på Galten Gård, som har lange tradisjoner som vertskap for fluefiskere. Femundselva ned til Trysil-grensa med omliggende områder: Fjellstyrets fiskekort omfatter østsida av Femundselva fra Galtsjøen og ned til der Aursjøbekken kommer ned til elva like ovenfor Elvbrua. Fra Aursjøbekken og ned til Trysilgrensa gjelder fjellstyrets fiskekort på begge sider av elva. Hele elvestrekningen er på ca. 45 km, og er internasjonalt kjent for særs fine fiskemuligheter. Elva er svært variert med kvasse stryk og stille loner. Det er flest fosser og stryk i den øvre delen. Nedover mot Snerta, Husfloen og grensa mot Trysil renner den noe roligere. Det er fine fiskeplasser hele vegen. Både sluk, spinner, mark, nymfer, våtflue og tørrflue brukes i jakten på harr og ørret som er de dominerende fiskeartene her. Tidlig på sesongen (juni) fiskes det mest med sluk, mark og nymfer. På kveldsid kan man imidlertid få fine fangster på flue i elvas nedre deler mot Trysilgrensa. I juli er kvelds- og nattfiske med flue populært på hele elvestrekningen. Værforhold og vannstand er for øvrig avgjørende for redskapsvalg. På stor elv kan for eksempel sluk, mark eller nymfer gi bedre fangst enn flue. Å finne rett "oppskrift" er en utfordring for alle, og er med på å gjøre fisket spennende. På slutten av sesongen gir elvas øvre deler ofte best fangster. Fra "Galthue" og ned til Sølenstua renner elva et stykke fra vegen, men derfra og ned til kommunegrensa mot Trysil er adkomsten til elva lett da det stort sett går veger på begge sider av elva. Det er bru over elva ved Snerta og ved Søre-Elvdal kirke. I sølen og Elvdalsområdet ligger det flere populære tjern like ved veg, bl.a. Hulltjerna mellom Galten og Sølenstua, Vikbutjerna og Elvsetertjern. Her finnes det røye og ørret og fjellstyret setter ut fisk jevnlig, slik at sjansene for fangst er absolutt til stede. Dette er aktuelle fiskeplasser både vinter og sommer. Sommerstid er både sluk, spinner, mark og flue aktuelle redskaper. Dag- og kveldsfiske. Engerdal fjellstyre gjorde en undersøkelse på ørreten og harren i Gløta og Femundselva i 2007. Mye tyder på at de øvre delene av elva tjener som oppvekstområde for storørret i Femund og Isteren. Engeråvassdraget I den produktive Litj-Engeren er det muligheter for virkelig storgjedde, noe et fåtall har oppdaget. Engeråa som renner gjennom kulturlandskapet i Engerdal og munner ut i Engersjøen er nok ei å som flere kjenner til. Dette er Erling Sand og Torill Kolbus favorittelv. På de stille partiene, både nedover fra Engerdal sentrum og nede ved Heggeriset, er det muligheter for virkelig stor ørret og harr. To soner er forbeholdt tradisjonelt fluefiske. Engersjøen er velegnet for dreggefiske etter skikkelig stor ørret. Samtidig kan en få godt med røye og småørret på oter. Røa og Rødalen Røa renner gjennom noe av den vakreste naturen Engerdal har å by på, der den begynner snirklende mellom morenerygger i Rødalen, renner sakte forbi seterlandskapet ved Lillerøåsen, før den stuper den Røafallene og ender i Engersjøen. Selve småsjøene i Rødalen har et fantastisk potensiale for bra ørretfiske. Nedover åa er ørreten av mindre størrelse, selv om større individer forekommer. Glem ikke det rene røyevannet Røåstjønna!

Kvisleflået, Hognsjøen og Blakksjøen Sør for Drevsjø ligger et naturreservat (våtmarksområde) inn mot svenskegrensa. Her ligger et utall av skogstjern i fin og uberørt natur. I omtrent alle tjern er det gjedde og abbor som i finværsperioder biter villig på sluk, spinner og mark. Aktuelle adkomstveger til området er "Lortsetervegen" og "Østvegen" som tar av fra R.V. 26 ved Kvilten. Hognsjøen og Blakksjøen ligger oppe på fjellplatået sør for Kvisleflået. Der Hognsjøen er et velkjent storørret og storrøyevann med eksemplarer på over 4 kg, er Blakksjøen et rent røyevann som med tiltak sannsynligvis vil kunne bli særdeles ettertraktet. Drevsjøområdet Sørsjøen, Drevsjøen og Vurrusjøen er de tre dominerende sjøene i området. Sjøene er fiskerike, med sik, harr, abbor, gjedde og mort som de vanligste artene. Fordel med båt. Båtutleie hos flere av turistbedriftene i området. Ellers finnes flere mindre vann og tjern her som det også finnes fin fisk i, så som Skitjønna (røye), Glen (ørret), Lauvåstjønna (røye og ørret), Aurtjønna (ørret) og Kroktjønna (røye). Sluk, spinner og mark er vanligste redskapstyper. Kort avstand fra veg. Kviltelva og Hyttelva v/Drevsjø er to mindre elver som er fine å fiske i når vannføringen er litt stor. Flue, spinner og mark er vanligste fiskeredskaper. Jyltingsmarka Jyltingsmarka er et skogsområde nord-øst for Drevsjø der 7-8 sjøer ligger tett sammen med korte elvestrekninger imellom. Området er fint både til padling og fisking. Dominerende fiskearter er harr, gjedde og abbor. Spinner og flue er mest brukt under harrfiske. Harr opp til 1,5 kg, grov gjedde og kilosabbor finnes her. Lett adkomst etter skogsbilveger fra Lillebo og fra fylkesvei 654 nord for Sorken. Fint naturområde. Sorken – Elgå I de fine naturområdene mellom Sorken og Elgå finnes det mange sjøer med bl.a. ørret og/eller røye i. Kort nevnes: Rørsjøen, Åstjern, Kroketsjøen, Nordersjøen, Flåtesjøen, Storsjøen, Hammarsjøen, Djupsjøen, Volsjøen, Lille Elgåsjøen m,fl., samt en rekke mindre tjern i tillegg. Vatna i området er også populære til isfiske vinterstid. Det blir stadig tatt storrøye i dette området! Femund Femund er Norges nest største naturlige innsjø på vel 200 km² og er et dominerende innslag i Engerdals vakre natur. Sjøen er 6 mil lang, ca. 140 meter på det dypeste og inneholder store mengder fisk, hvor sik er mest tallrik. I sportsfiskesammenheng er det ørret, røye og harr som er mest spennende. Ørret på 3-5 kg tas på dorging hvert år. Her er man avhengig av båt. I Femund er bruk av oter også tillatt. Mulighet for leie av båt flere steder, bl.a. i sørenden av Femund og Elgå. Storslagen natur! Mulighet for å bli med på guidet fisketur, der guiden ordner alt det praktiske i forbindelse med turen. Slukfiske kan gi fangster hele sommeren. Fiske med oter og langdrag (sulis) gir best fangster på ettersommeren (august) når vannet i sjøen er varmet litt opp. Husk på at styggvær kan komme fort på Femund, så varme klær og redningsvest bør alle ha. Femundsmarka Femundsmarka er viden kjent for sine gode fiskemuligheter og særegne villmarksnatur. Det er nærmere 150 år siden den første engelske sportsfiskeren besøkte Røa-vassdraget og vatna omkring. Ørret, røye og harr er de mest attraktive sportsfiskene, men stor gjedde og grov abbor kan man også treffe på her. Røa er "hovednerven" i området, og er grensevassdrag mot Sør-Trøndelag. Den starter sin ferd fra Rogen på grensa mellom Norge og Sverige og renner i viltre stryk og stille håer ned til sjøene Øvre- og Nedre Roasten, før den tar sats på nytt i fosser og stryk ned til Femund. Flue, spinner og mark er mye brukt i Røavassdraget. De samme redskaper brukes i ørretelva. ISFISKE Vannene i Femund Engerdal er ypperlige for pilking. De vanligste fiskesortene man får vinterstid, er ørret, røye, abbor og gjedde. Noen vann ligger nær vei og er tilgjenngelige selv for den som ikke er noen stor skigåer. Isfiskesesongen starter når isene er trygge, men "høysesongen" er som regel i midten av februar og varer til isen smelter. Ta turen til Engerdal i vinter å få med deg en aktivitet som både kan være en tålmodighetsprøve, men også en stor opplevelse hvis små abboren virkelig er på hugget. Dette er en hyggelig opplevelse både for store og små - med kakao på termos og et lite bål gir dette minner for livet. FISKEKORT Fiskekort selges i de fleste turistbedrifter, kiosker, bensinstasjoner og butikker i kommunen, samt på turistkontoret i Engerdal. Du kan også kjøpe fiskekort direkte under online booking, på våre sider og på inatur. eller pr SMS! Fiske med levende agn er forbudt! Spredning av ørekyte (phoxinus Phoxinus) kan ødelegge gode ørretvann. Telefon Engerdal Fjellstyre: 62 45 91 77, engerdal@fjellstyrene.no

Last ned fiskeguide

Last ned fiskeguide

Fiskeguide - kartdel

<a href="https://res.cloudinary.com/visbook/image/upload/v1479994171/576/fnp04esyhugu5wpovqtg.pdf">Femund/Engerdal Fiskekart</a>

1 nøkkel - 100 båter

1 nøkkel - 100 båter

Visste du at nå har du som er medlem i Norges jakt- og fiskeforbund tilgang på 100 båter rundt om i landet, på én nøkkel? Femund JFF har én stående på Gutulisjøen. Medlemmer kjøper enkelt sin egen båtnøkkel på www.njffbutikken.no for en symbolsk sum. Nøkkelen passer til alle båtene. Når du skal bruke en båt, husk å booke den i riktig tidsrom på www.minebater.no Dette tiltaket er gjort for å gjøre ting mer tilgjengelig for folk, skape blest, og ikke minst stimulere til økt fiske i vann det bør fiskes mer i. I tillegg håper NJFF at spesielt barn og unge får glede av ordningen, slik at de unge kan få oppleve ekte fiskeglede!