Vestre Sorken Feriegård

Vestre Sorken Feriegård

<strong>Velkommen!</strong> Gården Vestre Sorken er en gammel gård som ligger vakkert til ved Femunds bredde i den lille grenda Sorken i Engerdal kommune. Gården består av flere hus som ligger rundt et tun, og er en del av en gammel ferdasgard. Allerede for 250 - 300 år siden var det overnattingsgjester her på vei til og fra Røros. Det eldste huset er fra 1750. I fire av husene er det utleie av overnatting. Gården består også av et gårdsmuseum med gjenstander fra naturalhusholdningstiden, ei gammel smie og en intakt finstue. Vestre Sorken var hjemgården til treskjærer Hans Sorken. I gårdsmuseet er det en liten utsiling av hans treskjærerverk. Vi har åpen kafé og gårds -museum om sommeren. <strong>For mer informasjon og bestilling ring: +47 40248268 Hjemmeside:<a href="http://www.vestresorkenferiegard.no/">Vestre Sorken Feriegård</a> Informasjonsguide:<a href="http://femundengerdal.no/Portals/61/Vestre%20Sorken%20Ferieg%C3%A5rd/Vestre%20sorken%20ferieg%C3%A5rd%20norsk.pdf">Vestre sorken feriegård norsk.pdf</a></strong>

På historisk grunn

På historisk grunn

Vår familie har bodd på denne gården i Sorken i flere generasjoner. Vi er glad for at mye av gårdens historie er å finne på gårds- museet. Mange gamle gjenstander fra gården finner du her. Prest-stua er også en del av museet. Det er inkludert gratis omvisning på museet for alle overnattingsgjester!