Femundshytten

Femundshytten

Gården Femundshytten ligger vakkert til ved innsjøen Femund. Femundshytten er et levende kulturminne og et flott utgangspunkt for villmarksopplevelser. Historien er årsaken til at gården i 2010 fikk UNESCO-verdensarvstatus. Femund Hytte, som det kaltes, var smeltehytte under Røros kobberverk fra 1739 til 1822. Det vokste fram et eget samfunn med flere hundre personer tilknytta smeltehytta. Det var på det meste 11 gårdsbruk og familier, med 80-90 personer fast bosatt sist på 1700-tallet. Det var egen skole for barna på "hytten". Da verket besluttet å legge ned Femund Hytte og flytte den til Drevsjø der det var mer skog, ble mange av bygningene/gårdene tatt ned og flyttet til Drevsjø og Røros. Gårdsnavn på Femundhytten ble brukt videre på Drevsjø. Det ble gårdsdrift kombinert med fangst/jakt og fiske som ble den viktigste næringen for oppsitterne rundt Femund. Skogsarbeid var viktig for en del av mannfolkene, mens kona var hjemme og tok seg av unger og dyra på gården. Bærsanking og moseplukking var også viktige attåtnæringer ute i ødemarka der naturen satte premissene for overlevelsen. Beliggenheten midt i naturen og kort vei til Femundsmarka nasjonalpark gjør at fiskere, jegere og friluftsinteresserte finner veien hit. Vei fram til gården ble det søkt om i 40 år før det endelig ble gitt tillatelse om bygging i 1996. Da veien sto ferdig i 1998, ble Femundshytten tilknytta omverdenen på en ny måte. Det var slutt på å måtte bruke Femund som framkomstvei året rundt, båt på sommeren, snøskuter på vinteren. Mange lass er blitt frakta på Femund når byggeprosjekter skulle gjennomføres. I sommersesongen er Femundshytten fortsatt et fast stoppested for rutebåten M/S Fæmund II to ganger om dagen. UNESCOS verdensarvliste I juli 2010 ble Femundshytten med på UNESCOS verdensarvliste. Røros som verdensarvsted ble utvidet til også å gjelde Circumferensen. Dette var et område rundt Røros bergstad som Røros Kobberverk ble gitt av Kong Christian 4 for å sikre Verket tilgang til råstoff og arbeidskraft. Femund Hytte var en del av Røros Kobberverk,og viser hvor viktig bygdene /folket og naturressursene rundt Røros var for å sikre driften av smeltehytta der. Femund Hytte var ei lita smeltehytte på linje med flere mindre hytter. Det var billigere/ mindre arbeid å frakte endel av malmen ut i distriktene der skogen var og "grovsmelte"den der. Skulle alt kullet og trevirket blitt fraktet til Røros,hadde det blitt mange ganger så mye lass som måtte kjøres med hest. Femund Hytte er unik blandt disse hyttene fordi den lå ute i ødemarka langt unna bosetting og veier, men med naturressursene som trengtes til smeltingen. Femundshytten tilbyr overnatting i hytter på gården, ypperlige fiskemuligheter i vakre Femundsmarka samt utleie av fiskebuer. De har også guidede turer på gården og i området rundt hvor man kan få innblikk i Femundshyttens spennende og unike historie. <strong> For mer info og bestilling ring: +47 91 39 64 44 Hjemmeside: <a href="http://www.femundshytten.no/" target="blank" title="Femundshytten">Femundshytten</a> Informasjonsguide: <a href="https://res.cloudinary.com/visbook/image/upload/v1479983782/576/thx4fcppybiytviofh1w.pdf/" target="blank" title="Femundshytten norsk.pdf">Femundshytten norsk.pdf</a> </strong>